Instituţii de învăţământ / Formare profesională

Admitere 2019 și ianuarie 2020

Admitere 2018 și ianuarie 2019

Proba pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante constă în parcurgerea unui traseu aplicativADMITEREA în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne şi în alte instituţii care pregătesc personal pentru M.A.I.

DISPOZIŢIA-CADRU DGMRU Nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor
Text integral    (descarcă fişier în format "pdf")

Concepţia de formare profesională a personalului MAI pentru perioada 2013-2017
Text integral    (descarcă fişier în format "pdf")

Planul general de măsuri pentru implementarea concepţiei de formare profesională a personalului MAI pentru perioada 2013-2017
Text integral    (descarcă fişier în format "pdf")

Procedura privind selecționarea personalului din cadrul serviciilor relevante la activitățile de formare organizate sub egida Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL)
Text integral    (descarcă fişier în format "pdf")

Tematica şi bibliografia pentru interviul structurat pe probleme din domeniul Securităţii Naţionale şi Ordinii Publice pentru examenul pentru obţinerea gradului de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - sesiunile anului 2015
Text integral    (descarcă fişier în format "pdf")

Tematica şi bibliografia pentru interviul structurat pe probleme din domeniul Securităţii Naţionale şi Ordinii Publice în cadrul examenului pentru obţinerea gradului de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană în Ministerul Afacerilor Interne - 2016-
Text integral    (descarcă fişier în format "pdf")