Transparenţă instituţională

Situaţia veniturilor salariale

Tabel cu minimul si maximul veniturilor salariilor nete achitate personalului din Aparatul Central al Ministerului Afacerilor Interne

August 2019    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Iulie 2019    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Iunie 2019    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Mai 2019    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Aprilie 2019    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva venituri 2019    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva venituri 2018    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva venituri 2017    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva venituri 2016    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhivavenituri 2015    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia plăților efectuate

Situația plăților efectuate în luna august 2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iulie 2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iunie 2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna mai 2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna aprilie 2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna martie 2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna februarie 2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna ianuarie 2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna decembrie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna noiembrie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna septembrie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna august 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iulie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iunie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna mai 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna aprilie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna martie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna februarie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna ianuarie 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna decembrie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna septembrie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna august 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iulie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iunie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna mai 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna aprilie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna martie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna februarie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna ianuarie 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna decembrie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna noiembrie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna octombrie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna septembrie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna august 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna iunie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna mai 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna aprilie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna martie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situația plăților efectuate în luna februarie 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva situație plăți 2016    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva situație plăți 2015    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Principii ce derivă din jurisprudența CEDO

Sinteza principiilor ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT CAF

Declarație de angajament CAF - Centrul de Psihosociologie
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Declarație de angajament CAF - Direcția Medicală
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Declarație de angajament CAF - DSU și CCM
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Documente de interes public

Centralizatorul achiziţiilor publice - situaţia executării contractelor de achiziţii publice la nivelul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată - pentru perioada 01.01.2019-30.06.2019 a căror valoare atribuită depăşeşte 5.000 Euro fără T.V.A.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordin privind stabilirea componenței Comisiei paritare constituită la nivelul Aparatului central al M.A.I. pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Raport privind oferta de comodat a Orange România S.A.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achiziţiilor publice - situaţia executării contractelor de achiziţii publice la nivelul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată - pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 a căror valoare atribuită depăşeşte 5.000 Euro fără T.V.A.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

DISPOZIȚIA directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17210 din 23.01.2019 privind modificarea și completarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Precizari DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 36 alin. (3) lit. b) și c) și ale art. 20 alin. (1) lit. b) din Anexa nr.3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Precizari DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) din Anexa nr.3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Dispozitia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 17028, pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordin privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al M.A.I. pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/1094/07.05.2018 privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/5822/26.04.2016 privind modificarea componenței Comisiei paritare organizată la nivelul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne pentru funcționarii publici
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Comunicat privind inițiativele și proiectele din domeniul TIC existente la nivelul Aparatului Central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Precizari pentru aplicarea în mod unitar a unor prevederi din Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Precizările DGMRU pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 4 lit. g) din Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Difuzare circulara pentru aplicarea în mod unitar a unor prevederi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Ordinului m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Precizarile Direcției Generale Management Resurse Umane privind circuitul documentației care stă la baza modificării raportului de serviciu al polițistului în/din aparatul central al MAI, în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Lista documentelor de interes public emise de către structurile din cadrul Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Buletin informativ (lista de informatii de interes public comunicate din oficiu)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Raport periodic de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/8778 din 12.08.2016 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Nr. II/1620/15.09.2015 PRIVIND UNELE PROCEDURI ȘI FORMULARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE MANAGEMENT RESURSE UMANE ÎN UNITĂȚILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

DISPOZIŢIA DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Nr. II/1063/02.06.2016 pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri si formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Lista cu farmaciile comunitare

Lista farmaciilor comunitare cu care există încheiate contracte de prestări servicii privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații din MAI, în vigoare începând cu 01.08.2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Farmaciile comunitare cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații din M.A.I.
Ploiesti    ( descarcă fișier în format "pdf" )
Bucuresti    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Achiziții

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_18
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_17
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_16
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achizitiilor publice pe anul 2019 - semestrul I (perioada 01.01.2019 - 30.06.2019)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achiziţiilor mai mari de 5000 de euro pentru semestrul I al anului 2019 conf. HG 583/2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_15
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_14
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_13
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_13
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_12
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_11
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_10
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI V9
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_8
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_7
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_6
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_5
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_4
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_3
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_2
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din planurile proiectelor finantate din fonduri europene
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2019_1
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achizitiilor publice pe anul 2018 - semestrul II (perioada 01.07.2018 - 31.12.2018)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achiziţiilor mai mari de 5000 de euro pentru semestrul II al anului 2018 - conform Ordinului 72/2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_18
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_17
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_16
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_15
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_14
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_13
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_12
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_11
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_10
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_9
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_8
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_7
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_6
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_5
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_3
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_2
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018_1
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Aparatul Central al MAI pe anul 2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din programul anual al achiziţiilor publice pentru Aparatul Central al M.A.I. pe anul 2017_1
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din programul anual al achiziţiilor publice pentru Aparatul Central al M.A.I. pe anul 2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din programul anual al achiziţiilor publice pentru Aparatul Central al M.A.I. pe anul 2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Extras din programul achizitiilor publice pentru proiectul „sustinerea si intarirea capacitatii autoritatii responsabile de a gestiona actiunile finantate prin fondul pentru securitate Interna si fondul pentru azil, migratie si integritate in perioada 2016-2017, cod ro2016atarfami-fsi”
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Aparatul Central al M.A.I. - perioada 01.01.2018 - 30.06.2018.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Direcţia Generală Financiară - perioada 01.01.2017 - 30.06.2017.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achiziţiilor publice / situaţia executării contractelor de achiziţii publice la nivelul Direcţiei Generale Logistice - pentru perioada 01.01.2016-09.05.2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situatie - centralizator achizitii Aparatul Central 01.07.2017-31.12.2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situatie - centralizator achizitii Aparatul Central 27.10.2016-31.12.2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situatie - centralizator achizitii Aparatul Central 01.01.2016-27.10.2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Centralizatorul achiziţiilor publice - situaţia executării contractelor de achiziţii publice la nivelul Aparatului Central al M.A.I.)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice (perioada 30.06.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. (perioada 30.06.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Direcţia Generală Financiară (perioada 30.06.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Aparatului Central al M.A.I. (perioada 01.01.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Centrului Național S.I.S. (perioada 01.01.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Casei de Pensii Sectorială a M.A.I. (perioada 01.01.2015 - 31.12.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice pentru Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. (perioada 01.01.2015 - 30.06.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia achiziţiilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Generale Logistice (perioada 01.01.2015 - 30.06.2015)
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Arhiva situații achiziții 2014    ( descarcă arhiva - fișier în format "rar" )

Situaţii financiare

Arhiva situații financiare 2018_2    ( descarcă arhiva - fișier în format "rar" )

Arhiva situații financiare 2018_1    ( descarcă arhiva - fișier în format "rar" )

Arhiva situații financiare 2017    ( descarcă arhiva - fișier în format "rar" )

Arhiva situații financiare 2015    ( descarcă arhiva - fișier în format "rar" )

Obiective de investiții

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2018-2019
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2017-2018
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2016-2017
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2015-2016
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Situaţia cheltuielilor de capital privind obiectivele de investiţii pentru perioada 2014-2015
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Contract colectiv de muncă

Contract colectiv de muncă la nivel de grup de unitati din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ACORD COLECTIV privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ACORD de prelungire a valabilității Acordului colectiv privind raporturile de serviciu alefuncționarilor publici cu statut special –polițiști din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

OMAI pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. II/2213/2017 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Ordinul M.A.I. numarul II/2213 din 24.03.2017 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne pentru funcționarii publici cu statut special – polițiști.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. II/1826 din 02.03.2017 privind stabilirea perioadei de desfăşurare a activităţilor specifice pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti în comisia paritară organizată la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Acord încheiat între organizațiile sindicale reprezentative la nivelul grupului de unități din Ministerul Afacerilor Interne
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul MAI

2018 - Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

AnunţuriPublicat în data de - 09.08.2019 ora 1258

Decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor prescrise pe rețete compensate electronice și pe rețete tip M.A.I., pentru asigurații M.A.I. cu drept la gratuitate [...]
invitație participare farmacii    ( descarca fisier in format "pdf" )

calendar procedură selecție    ( descarca fisier in format "pdf" )

caiet de sarcini etapa II    ( descarca fisier in format "pdf" )

norme metodologice    ( descarca fisier in format "pdf" )

anexe norme    ( descarca fisier in format "pdf" )

proiect convenție    ( descarca fisier in format "pdf" ) ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe    ( descarca fisier in format "pdf" )

PV al ședinței de deschidere    ( descarca fisier in format "pdf" )

Clasamentul ofertelor depuse final    ( descarca fisier in format "pdf" )

Clasamentul ofertelor depuse final2    ( descarca fisier in format "pdf" )

RAPORTUL DE ATRIBUIRE final    ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de - 04.06.2019 ora 1047

Raportul final de atribuire, Rezultatul final al selectiei de oferte, Clasamentul final al ofertelor depuse [...]
Raportul final de atribuire    ( descarca fisier in format "pdf" )
Rezultatul final al selectiei de oferte    ( descarca fisier in format "pdf" )
Clasamentul final al ofertelor depuse    ( descarca fisier in format "pdf" )

Erata raport parțial al procedurii    ( descarca fisier in format "doc ) Update 25.06.2019

Raportul de Atribuire si Clasamentul Ofertelor Depuse [...]
Clasamentul ofertelor depuse    ( descarca fisier in format "pdf" )
Raportul de atribuire    ( descarca fisier in format "pdf" )

INVITAȚIE REOFERTARE FARMACII [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație participare licitație 2019 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proiect convenție    ( descarca fisier in format "doc ) Update 10.06.2019

Anexe    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe in format arhivă    ( descarca fisier in format "rar" ) Update 10.06.2019

Procesul verbal al sedintei [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 21.05.2019 ora 0910

Instituția Prefectului - Județul Alba, în conformitate cu prevederile art. 29 din Imai nr. 167/2009 , informează instituţiile publice sau unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 04.04.2019 ora 1552

Grafic competiții sportive M.A.I. 2019 și Calendar sportiv

Grafic competiții sportive M.A.I. 2019 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

CALENDAR SPORTIV M.A.I. 2019[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 23.11.2018 ora 1152

Metodologia de selectie a partenerului privat, in cadrul proiectului Consolidarea capacității autorităților administrației publice centrale de a optimiza procese de gestiune a organizării și desfășurării evenimentelor sportive majore în România [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare 1-5    ( descarca fisier in format "rar" )


Anunț    ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de - 10.07.2018 ora 1555

Invitație de participare    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 06.07.2018 ora 0840

Contract de prestări servicii farmaceutice 2018 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "doc" )

ANEXE    ( descarca arhivă fisiere in format "rar" )

Publicat în data de - 29.06.2018 ora 1447

Rezultat selecție    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 20.07.2018 ora 0905

ERATA    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 20.07.2018 ora 0902

Rezultat selecție    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 19.07.2018

Proces verbal şedinţă de evaluare 17.07.2018 ora 1000 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 16.07.2018 ora 1000 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ERATA 4    ( descarca fisier in format "pdf" )- Update: 11.07.2018

Formulare anexe caietului de sarcini    ( descarca fisier in format "doc" ) - Update: 11.07.2018

ERATA 3    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 10.07.2018

ERATA 3 CAIET DE SARCINI 2018    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 10.07.2018

ERATA 2    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 05.07.2018

ERATA 2 CAIET DE SARCINI 2018    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 05.07.2018

ERATA 1    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 04.07.2018

ERATA CAIET DE SARCINI 2018    ( descarca fisier in format "pdf" ) - Update: 04.07.2018

Invitație de participare C.M.D.T.A Ploiești[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare anexe caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 25.05.2018 ora 1525

Invitație semnare contract farmacii C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 24.05.2018 ora 1000

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane cu sediul în București, strada Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj. 5, sector 1, este interesată de achiziția serviciului de contractarea a doi experţi [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Descriere / Titlu document [...]
Caiet de sarcini    ( descarca fisier in format "pdf" )

Descriere / Titlu document [...]
Model contract prestari servicii    ( descarca fisier in format "pdf" )

Descriere / Titlu document [...]
Model formular oferta    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.05.2018 ora 1305

Lista opreratorilor economici cu care se va încheia contract de prestări servicii[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 10.05.2018 ora 1023

Proces verbal şedinţă de deschidere 09.05.2018 ora 0900 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 09.05.2018 ora 1100 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 09.05.2018 ora 1400 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 10.05.2018 ora 1018

Proces verbal şedinţă de deschidere 08.05.2018 ora 0900 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 08.05.2018 ora 1100 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 08.05.2018 ora 1300 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 08.05.2018 ora 1400 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 09.05.2018 ora 0845

Proces verbal şedinţă de deschidere 07.05.2018 ora 0900 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 07.05.2018 ora 1100 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 07.05.2018 ora 1300 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 07.05.2018 ora 1400 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 08.05.2018 ora 0943

Proces verbal şedinţă de deschidere 04.05.2018 ora 0900 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 04.05.2018 ora 1100 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 04.05.2018 ora 1300 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proces verbal şedinţă de deschidere 04.05.2018 ora 1400 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 04.05.2018 ora 1335

Procedură internă de selectare a farmaciilor comunitare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 25.04.2018 ora 1320

Răspuns 5 C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "doc" )

Publicat în data de - 23.04.2018 ora 1818

Răspuns 4 C.M.D.T.A Ploiești[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 23.04.2018 ora 1325

Răspuns 3 C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 23.04.2018 ora 1205

Răspuns 2 C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 20.04.2018 ora 1520

Proiect Contract de Prestări Servicii Farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "doc" )

Formulare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "doc" )

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

Publicat în data de - 20.04.2018 ora 1315

Formularele anexe caietului de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 20.04.2018 ora 1310

Răspuns 1 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 19.04.2018 ora 0906

Proiect contract de prestari servicii farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 19.04.2018 ora 0845

Invitație de participare C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 23.03.2018 ora 0842

Direcția Asigurare Logistică Integrată cu sediul în B-dul Timișoara nr. 10B, sector 6, București, transmite spre publicitate în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 2 din instrucțiunile nr. 167/2009 lista cu bunurile materiale de resortul auto scoase din funcțiune care nu au fost valorificate [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 26.07.2017 ora 1300

Invitație de participare C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Lista farmaciilor comunitare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 19.06.2017 ora 1520

Invitație de participare C.M.D.T.A Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 07.06.2017 ora 1420

Invitație de participare C.M.D.T.A. “Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

 

Publicat în data de - 10.05.2017 ora 1540

Invitație de participare și Documentație încheiere contracte cu farmacii pe anul 2017 pentru C.M.D.T.A. Oradea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 29.12.2016 ora 1320

Sesiune de Consultări privind Aria de Program nr. 20 „Cooperare Polițienească Internațională și Combaterea Criminalității” – Granturile Norvegiene 2014-2021 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 28.04.2016

Inspectoratul General al Politiei Romane, in calitate de Autoritate Contractanta, a lansat procedura [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 21.04.2016

Invitație de participare - CMJ Tulcea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.04.2016

Invitație de participare - servicii specializate de presă[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini achiziție servicii agenții de presa - flux știri general [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini achiziție servicii agenții de presă - flux știri interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Contract de prestare servicii specializate de agenții de presă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.04.2016

Documentația de atribuire prin cerere de ofertă - CMJ Vaslui [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.04.2016

Atribuire contract de finanțare a proiectului de cercetare-dezvoltare PS 3.1.4. - IGSU [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 13.04.2016

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice - CMJ Brăila [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 08.04.2016

Invitaţie de participare / documentaţie de atribuire [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 08.04.2016

Invitaţie de participare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitaţie de participare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 06.04.2016

CAIET DE SARCINI având ca obiect prestarea de servicii farmaceutice - Cod CPV 85149000-5 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NORME METODOLOGICE cu privire la selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestări servicii farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

În vederea asigurării asistenţei farmaceutice pentru asistaţii poliţişti pensionaţi, cadre militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari din Ministerul Afacerilor Interne din Bucureşti, C.M.D.T.A. “Dr. Nicolae Kretzulescu” [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 04.04.2016

Contract de prestări servicii privind decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor pentru asiguraţii din MAI [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Caiet de sarcini având ca obiect prestarea de sevicii farmaceutice[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 31.03.2016

Documentaţia de atribuire prin cerere de ofertă contract de servicii farmaceutice - CMJ Harghita [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 07.03.2016

Anunț privind lansarea competiției pentru atribuirea contractului de finanțare a proiectului de cercetare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 03.03.2016

Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, în calitate de Autoritate Contractantă a lansat procedura competiţională "licitaţie restrânsă" [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 29.02.2016

Invitație de participare și Documentație atribuire Contract servicii farmaceutice rețete tip M.A.I. pe anul 2016 pentru C.M.D.T.A. Oradea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de -29.02.2016

Invitație de participare și Documentație atribuire Contract servicii farmaceutice rețete CASAOPSNAJ pe anul 2016 pentru C.M.D.T.A. Oradea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 24.02.2016

Anunț privind organizarea procedurilor de atribuire a proiectelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 04.11.2015

Lista bunuri materiale DGL [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 29.09.2015

Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice organizează masa rotunda cu tema [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de -10.08.2015

Anunt solicitare oferta de preț - C.M.J. Bistrița Năsăud[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.06.2015

Anunț în vederea încheierii de contracte de prestări servicii farmaceutice pentru anul 2015 privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații MAI [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 12.06.2015

Anunț în vederea încheierii de contracte de prestări servicii farmaceutice pentru anul 2015 privind decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații MAI [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 05.05.2015

NORME METODOLOGICE cu privire la selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestari servicii farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

CAIET DE SARCINI având ca obiect prestarea de servicii farmaceutice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

MODEL DECLARATIE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de -20.04.2015

Invitație de participare și documentația de atribuire referitoare la procedura de selecție a furnizorilor de servicii farmaceutice - CMJ Tulcea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 15.04.2015

Documentație de atribuire - selectie de oferte - servicii farmaceutice C.M.J. Vaslui [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 08.04.2015

Caiet de sarcini - "Extinderea capabilităților sistemelor informatice ale MAI prin realizarea interoperabilității cu sistemul informatic SNUAU-112 al STS"[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Precizări [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Formulare și modele [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 07.04.2015

Anunt contractare expert RO 20 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Specificații tehnice pentru achiziționarea serviciilor unui expert pentru evaluarea sistemului național de asistență [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 03.04.2015

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.D.T.A. Ploiești [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 03.04.2015

Documentație de atribuire - selectie de oferte - servicii farmaceutice C.M.J. Caraș-Severin [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 01.04.2015

Invitație de participare și Documentație atribuire contract servicii farmaceutice pentru C.M.J. Harghita
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare și Documentație atribuire contract servicii farmaceutice pentru C.M.J. Harghita
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 01.04.2015

Invitație de participare și Documentație atribuire contract servicii farmaceutice rețete tip M.A.I. pe anul 2015 pentru C.M.D.T.A. Oradea
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare și Documentație atribuire contract servicii farmaceutice rețete C.A.S.A.O.P:S.N.A.J. pe anul 2015 pentru C.M.D.T.A. Oradea
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 01.04.2015

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.J. Sălaj
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Invitație de participare
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 24.06.2014

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.J. Constanţa
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Publicat în data de - 12.06.2014

Documentaţie de atribuire C.M.J. Vaslui
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Publicat în data de - 05.06.2014

Erată Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.J. Tulcea
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Caiet de sarcini - Contract de servicii farmaceutice C.M.J. Tulcea
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )

Norme metodologice cu privire la selectarea farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestări servicii farmaceutice pentru decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor pentru asiguraţii din M.A.I.
Text integral    ( descarcă fișier în format "pdf" )