Bilanţuri şi evaluări

Evaluarea activității desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2018

Pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de țara noastră în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord1, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost dispuse măsuri pentru îndeplinirea următoarelor obiective strategice asumate pentru anul 2018: [...]

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activității desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2017

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activității desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2016

Ca stat membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, România face parte dintr-un spațiu de libertate, securitate și justiție, bazat pe valori, interese și obiective comune, pe principiile și normele statului de drept.

În contextul actual, al preocupărilor pentru crearea unui mediu internaţional de securitate stabil, Ministerul Afacerilor Interne a avut un rol esenţial în armonizarea eforturilor naţionale cu angajamentele internaţionale. În acest sens, au fost implementate metode eficiente în scopul prevenirii şi contracarării ameninţărilor, promovării stabilităţii în regiune şi în alte zone de interes strategic.

În anul 2016, Ministerul Afacerilor Interne a pus accent pe implicarea directă în susţinerea continuării reformelor în domeniile esenţiale, ţinând cont de locul, rolul şi importanţa acestuia în cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activității desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2015

Ca stat-membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord , România face parte dintr-un spațiu de libertate, securitate și justiție, bazat pe valori, interese și obiective comune, pe principiile și normele statului de drept. Garantarea siguranţei cetăţenilor, protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora, precum şi asigurarea ordinii de drept se înscriu în obiectivele naţionale de securitate, alături de cele care definesc şi contureazăcredibilitatea strategică a României la nivel internaţional. În anul 2015, Ministerul Afacerilor Interne a pus accent pe implicarea directă în susţinerea continuării reformelor în domeniile esenţiale, ţinând cont de locul, rolul şi importanţa acestuia, în cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activităţii desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2014

Bilanțul Ministerului Afacerilor Interne reprezintă, cu siguranţă, imaginea concretă a contribuției valoroase pe care această prestigioasă instituție a statului român o are la dezvoltarea sistemului de apărare, ordine publică şi siguranță naţională, la apărarea valorilor democrației și ale statului de drept.

Dacă România astăzi este recunoscută ca un partener serios și competent, un aliat de încredere în cadrul structurilor internaționale de securitate și ca un stat sigur, generator de stabilitate și securitate în zonă, aceasta se datorează, în mare măsură și muncii angajaților Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activităţii desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2013


Obiectivele Ministerului Afacerilor Interne în anul 2013, stabilite prin Planul Strategic Instituţional şi Planul Anual Legislativ, au fost complementare cu cele ale Programului de Guvernare 2013-2016 şi ale Strategiei Naţionale de Ordine Publică 2010-2013. Aceste obiective au urmărit continuarea eforturilor circumscrise creşterii performanţelor şi capacităţii de acţiune a ministerului, în vederea asigurării unui climat de normalitate civică şi a unui nivel ridicat de siguranţă a cetăţeanului.

Politica şi misiunea ministerului s-au axat pe adaptarea cerinţelor de organizare şi funcţionare în raport cu noile realităţi socio-economice. Astfel, consolidarea managementului integrat al situaţiilor speciale de urgenţă şi crizelor pe ordine publică, precum şi creșterea eficienței activităților de prevenire și combatere a macrocriminalității şi evaziunii fiscale reprezintă în continuare obiectivele esenţiale ale Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activităţii desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne în anul 2012


Asigurarea climatului de normalitate civică pentru desfăşurarea în siguranţă atât a activităţii instituţiilor fundamentale ale statului, cât şi pentru securitatea cetăţenilor, în general, a reprezentat permanent un deziderat prioritar pentru societatea modernă, care prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestuia.

Anul 2012 este caracterizat de continuare procesului de reorganizare instituţională și de modernizare a instituţiilor proprii - componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi de adaptare a acestora la realităţile socio-economice şi la noul cadru organizatoric stabilit la nivelul Guvernului României [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activităţii desfăşurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în anul 2011


În anul 2011, eforturile Ministerului Administraţiei şi Internelor au fost concentrate pe creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni şi sporirea eficienţei instituţionale în administraţia publică centrală şi locală.

În perioada menţionată, la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor s-a derulat un amplu proces de restructurare şi de promovare a unui management performant, prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale, în scopul prestării unor servicii de calitate pentru populaţie [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activităţii desfăşurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în anul 2010


În anul 2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor a acţionat conform obiectivelor prevăzute în Programul de Guvernare, urmărind creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, sporirea eficienţei instituţionale în administraţia publică centrală şi locală şi finalizarea pregătirilor de aderare la Spaţiul Schengen.

Finalizarea pregătirilor de aderare a României la Spaţiul Schengen a constituit un obiectiv prioritar pentru Guvernul României şi Ministerul Administraţiei şi Internelor în anul 2010 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Evaluarea activităţii desfăşurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în anul 2009


Programul de guvernare 2009 – 2012 prevede că obiectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul siguranţei şi ordinii publice sunt: creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii şi aderarea la spaţiul Schengen la data prevăzută – 27 martie 2011.

Aderarea la spaţiul Schengen reprezintă unul din obiectivele strategice ale României după integrarea în rândul statelor membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Îndeplinirea angajamentelor din calendarul stabilit împreună cu Comisia Europeană este prioritatea zero a Ministerului Administraţiei şi Internelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )