Buget

Sinteza privind bugetul M.A.I. pe anul 2019 pe surse de finanțare


 - MII LEI -
DENUMIREA INDICATORILOR
COD BUGET
2019
A
B
1
TOTAL GENERAL 
50.00
19.034.573
CHELTUIELI  CURENTE
01
18.603.363
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
11.332.167
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
960.331
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
223.049
Titlul VII "Alte transferuri"
55
6.167
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
6.743
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
4.010.200
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
2.052.634
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
10.089
Titlul   XII   "Cheltuieli   aferente   programelor   cu   finanţare rambursabilă"
65
1.983
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
431.210
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
431.210
BUGETUL DE STAT
50.01
18.378.977
CHELTUIELI  CURENTE
01
18.251.516
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
11.307.277
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
800.736
Titlul VI "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
51
223.049
Titlul VII "Alte transferuri"
55
6.167
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare"
56
5.000
Titlul IX "Asistenţă socială"
57
4.010.200
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
1.887.015
Titlul XI "Alte cheltuieli"
59
10.089
Titlul   XII   "Cheltuieli   aferente   programelor   cu   finanţare rambursabilă"
65
1.983
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
127.461
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
127.461
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
50.08
167.362
CHELTUIELI  CURENTE
01
167.362
Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile postaderare" 
56
1.743
Titlul X "Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"
58
165.619
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII
50.10
488.234
CHELTUIELI  CURENTE
01
184.485
Titlul I "Cheltuieli de personal"
10
24.890
Titlul II "Bunuri şi servicii"
20
159.595
CHELTUIELI  DE CAPITAL
70
303.749
Titlul XIII "Active nefinanciare"
71
303.749

               

Sinteze buget ani anteriori


Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2017

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2016

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2015

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2014

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2013

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2012

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2011

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2010

Sinteza (fisier in format "pdf")      privind bugetul pe anul 2009