Transparenţă decizională

Documente transparenţă decizionalăANUNT invitație 2019    ( descarca fisier in format "pdf" )

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52 şi 544

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 (fisier in format "pdf")       în anul 2018
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2003 (fisier in format "pdf")       în anul 2018
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 (fisier in format "pdf")       în anul 2017
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 (fisier in format "pdf")       în anul 2017
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 (fisier in format "pdf")       în anul 2016
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 (fisier in format "pdf")       în anul 2016
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 (fisier in format "pdf")       în anul 2015
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 (fisier in format "pdf")      în anul 2015
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 (fisier in format "pdf")      în anul 2014
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 (fisier in format "pdf")      în anul 2014

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice:

Publicat în data de - 21.11.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. _____ din ____ . ____ 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 2 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-internațional@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile de la data afișării pe site-ul MAI.

Publicat în data de - 21.11.2016

ORDIN Nr. ……… din data de ……/……/2016 pentru aprobarea structurii - cadru a regulamentului de gestionare a situaţiilor de urgenţă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile, fara a lua in calcul ziua postarii anuntului.

Publicat în data de - 16.11.2016 ora 2120

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr._____ din _______.2016 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane, necesare operaționalizării Direcției Generale de Protecție Internă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Publicat în data de - 03.11.2016 ora 1615

Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 8 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 9a [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 9b [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 9c [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 9d [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile și observațiile pot fi trimise pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro în termen de 20 de zile, calculat începând cu ziua următoare postării.

Publicat în data de - 01.11.2016 ora 1535

LEGE pentru completarea Legii nr.210/1999 privind concediul paternal [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile și observațiile pot fi trimise pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro în termen de 20 de zile, calculat începând cu ziua următoare postării.

Publicat în data de - 01.11.2016 ora 1530

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile și observațiile pot fi trimise pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro în termen de 20 de zile, calculat începând cu ziua următoare postării.

Publicat în data de - 27.10.2016 ora 1615

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Planului de acțiune în perioada 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013 - 2020 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Plan de acțiune [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: upp@mai.gov.ro , în termen de 10 de zile."

Publicat în data de - 26.10.2016 ora 1200

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

HG 345/2010 varianta modificată - Publicat în data de 21.02.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare - Publicat în data de 21.02.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe - Publicat în data de 21.02.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

Publicat în data de - 19.10.2016 ora 1035

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI.

Publicat în data de - 17.10.2016 ora 1430

Proiectul OMAI privind stabilirea modalitaților de asigurare a managementului Programului "Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României" [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , de la data postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 12.10.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr.________din___.____.2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Organigrama [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 21.09.2016 ora 1355

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din _________ 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Politici Publice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 20.09.2016 ora 1540

INSTRUCŢIUNILE MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. __________ din _______________2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 15.09.2016 ora 1500

OMAI pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 01.09.2016

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă și evidența persoanelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 30.08.2016

HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul Afacerilor Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii [...]

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 18.08.2016 ora 1900

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. __________ din ________ 2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI.

Publicat în data de - 17.08.2016 ora 1530

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr.______din____________2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relațiile cu instituţiile prefectului [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXĂ REGULAMENT ROF [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1925

LEGE privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , de la data postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1557

INSTRUCŢIUNILE MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. _________ din ___________2016 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 08.08.2014 ora 1548

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr._______________________ din___________________ privind constituirea, organizarea şi funcționarea Comitetului de coordonare a procesului de pregătire a Ministerului Afacerilor Interne pentru exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , de la data postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 08.08.2016 ora 1440

ORDONANŢĂ pentru modificarea alin. (41) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 10 de zile , începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 04.08.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. _______ din ____.______. 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...] - Publicat în data de - 05.08.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI.

Publicat în data de - 04.08.2016

Proiect HOTARARE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Versiune modificată a proiectului - publicat în 20.01.2017

Proiectul Hotărârii pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI.

Publicat în data de - 04.08.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE nr. din ___.___.2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...] - Publicat în data de - 05.08.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 04.08.2016

Proiect de Hotatare a Guvernului pentru aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016 – 2025. [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proiect HG [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt aşteptate pe adresa de e-mail: upp@mai.gov.ro în termen de 10 de zile , începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI.

Publicat în data de - 28.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Logistice a Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

ANUNŢ[...] Publicat în data de - 29.08.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

Versiune modificată a proiectului - publicat în 09.09.2016

Minuta ședinței publice [...] Publicat în data de - 09.09.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proiect ROF DGL [...] Publicat în data de - 09.09.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Organigrama [...] Publicat în data de - 09.09.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Diagrama de relații [...] Publicat în data de - 09.09.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , începând cu ziua următoare postării pe site-ul MAI

Publicat în data de - 26.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 20 de zile , fara a lua in calcul data postarii pe site

Publicat în data de - 25.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 20 de zile calendaristice de la data postarii pe site

Publicat în data de - 25.07.2016

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Tabel comparativ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 20 de zile de la data postarii pe site

Publicat în data de - 15.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro in termen de 20 de zile de la data postarii pe site.

Publicat în data de - 14.07.2016

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro in termen de 20 de zile calendaristice de la data postarii pe site

Publicat în data de - 13.07.2016

Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

ANUNŢ [...] - Publicat în data de 05.08.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Versiune modificată a proiectului - publicat în 25.08.2016

ORDIN AL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE NR……………...DIN……………… pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Minută şedinţă [...] - publicat în 25.08.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...] publicat în 25.08.2016
Text integral    ( descarca arhiva in format "rar" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 11.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerul Afacerilor Interne[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro , in termen de 10 zile de la postarea proiectului pe site

Publicat în data de - 11.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

ANUNŢ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) Publicat în data de 16.08.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) Publicat în data de 05.09.2016

Minuta dezbaterii publice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )Publicat în data de 05.09.2016

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" ) Publicat în data de 05.09.2016

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro , in termen de 10 zile de la postarea proiectului pe site

Publicat în data de - 11.07.2016

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Protocolului intre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera din Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informatii statistice si analitice referitoare la situatia frontierelor de stat ale Romaniei si Ucrainei[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Nota de fundamentare[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect sunt asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro in termen de 20 de zile calendaristice de la data postarii pe site.

Publicat în data de - 08.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Fonduri Externe[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe ROF[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Fisa post director[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Fisa post director adjunct[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Publicat în data de - 04.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Raport de audit [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Autorizație [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Cerinte generale [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Cererea [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Chestionar autoevaluare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Descriere / Titlu document [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 04.07.2016

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul prevenirii şi asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Metodologie [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa nr.1 la Metodologie [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la aceste proiecte de acte normative sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 28.06.2016

Proiectul instrucțiunilor ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 111/2013 privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparținând Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 24.06.2016

HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anunț dezbatere publică 05.07.2016 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

MINUTA dezbaterii publice [...] - Publicat în data de - 01.09.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 [...] - Publicat în data de - 04.10.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...] - Publicat în data de - 04.10.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

TABEL COMPARATIV referitor la proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 [...] - Publicat în data de - 04.10.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

TABEL referitor la modalitatea de valorificare a recomandărilor referitoare la proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006. [...] - Publicat în data de - 04.10.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 23.06.2016

LEGE pentru aprobarea participării Poliției Române la Asociația Șefilor de Poliție din Sud-Estul Europei [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive[ [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Forma actualizata: LEGE pentru aprobarea cheltuielilor aferente participarii Politiei Romane la Asociatia Sefilor de Politie - Publicat în data de 19.04.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive - Publicat în data de 19.04.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 23.06.2016

HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Forma actualizată: Proiectul de hotărâre[...] - Publicat în data de 05.08.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Forma actualizată: Notă de fundamentare[...] - Publicat în data de 05.08.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 15 de zile.

Publicat în data de - 23.06.2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 11-15 octombrie 2016 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 15.06.2016

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 06.06.2016

HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

H.G. pentru completarea Anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)- publicat în 21.07.2016[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare - publicat în 21.07.2016[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 01.06.2016

LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 25.05.2016

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, precum şi a altor acte normative [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 25.05.2016

HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 25.05.2016

HOTĂRÂRE Nr.____din_____________ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Norme metodologice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral    ( descarca fisier in format arhivă "rar" )

Anunt dezbatere publica publicat în data de - 01.07.2016[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Minuta ședinței publice [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Update 13.12.2016 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 23.05.2016

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de acţiune pe anul 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015‐2018 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Plan de acţiune pe anul 2016 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: upp@mai.gov.ro în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 13.05.2016

HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 13.05.2016

HOTĂRÂRE privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Ministerul Afacerilor Interne, a formei şi conţinutului insignei şi a documentului de legitimare pentru personalul militar din Jandarmeria Română [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral anexa 1    ( descarca fisier in format "pdf" )
Anexa 2                            ( descarca fisier in format "rar" )
Text integral anexa 3    ( descarca fisier in format "pdf" )
Text integral anexa 4    ( descarca fisier in format "pdf" )
Tabel culori                     ( descarca fisier in format "pdf" )

HG modificat uniforma militari - Publicat în data de 08.03.2018    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare - Publicat în data de 08.03.2018    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE - Publicat în data de 08.03.2018    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 09.05.2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr.184/2010, cu modificările și completările ulterioare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

HOTĂRÂRE - varianta modificată - Publicat în data de 24.07.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare - varianta modificată - Publicat în data de 24.07.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Arhivă anexe - Publicat în data de 24.07.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "rar" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 03.05.2016

ORDIN AL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din ____ . ___ . 2016 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 27.04.2016

ORDIN AL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din _________ 2016 privind hrănirea, dotarea locurilor de cazare şi asigurarea cu materiale de igienă personală a străinilor care fac obiectul activităţilor din centrele integrate menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 13.04.2016

ORDIN AL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr.__________ din ______ . ______ . 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 11.04.2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a acţiunii de protocol cu caracter deosebit în contextul organizării a două activităţi conform Documentului de la Viena 2011: “Vizită la Baza 71 Aeriană – Câmpia Turzii şi vizită la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă – Piteşti”, în perioada 04 – 07 iulie 2016 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 11.04.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Versiune modificată a proiectului - publicat în 24.08.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr.________din data de __.08.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Tabel observaţii cu caracter general - publicat în 24.08.2016
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 06.04.2016

HOTĂRÂREA nr. din privind desemnarea infrastructurilor critice europene și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 06.04.2016

Lege privind precursorii de droguri [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Lege privind precursorii de droguri Publicat în data de - 13.02.2017[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive Publicat în data de - 13.02.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Lege privind precursorii de droguri Publicat în data de - 27.09.2017[...]]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive Publicat în data de - 27.09.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 05.04.2016

ORDIN privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Versiune îmbunătățită a proiectului publicat în 14.06.2016

ORDIN Nr.______din_________ privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Tabel de valorificare a propunerilor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 04.04.2016

LEGE pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 04.04.2016

ORDIN pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular-Centrul Naţional de Vize pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Protocol [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 04.04.2016

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 31.03.2016

Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor - publicat 15.07.2016[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe - publicat 15.07.2016[...]
Text integral    ( descarca arhivă în format "rar" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 29.03.2016

HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 zile

Publicat în data de - 29.03.2016

HOTĂRÂRE privind managementul tipurilor de risc [...]
Text integral - publicat în 03.07.2015    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral - publicat în 03.07.2015    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral - publicat în 03.07.2015    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile - anunț publicat în 03.07.2015

Versiune îmbunătățită a proiectului publicat în 03.07.2015

HOTĂRÂRE privind managementul tipurilor de risc [...]
Text integral - publicat în 29.03.2016    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral - publicat în 29.03.2016    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral - publicat în 29.03.2016    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 04.03.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ________din____________ pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 [...]

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 26.02.2016

ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 25.02.2016

LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Versiune îmbunătățită a proiectului publicat în 10.06.2016

LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Versiune îmbunătățită a proiectului publicat în 03.03.2017

LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Versiune îmbunătățită a proiectului - Publicat în 09.08.2017

LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene - forma refăcută [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 24.02.2016

HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Organigramă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dgj@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 19.02.2016

L E G E pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proiectul Legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Romaniei și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington - forma actualizata 27.02.2017 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Expunere de motive - forma actualizata 27.02.2017[...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Publicat în data de - 02.02.2016

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Notă de fundamentare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexe [...]
Text integral anexa 1    ( descarca fisier in format "pdf" )
Text integral anexa 2    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 25.01.2016

ORDIN pentru aprobarea metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 25.01.2016

ORDIN pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 20.01.2016

ORDIN pentru aprobarea Planului integrat de acțiune pentru gestionarea unei situații de criză în domeniul imigrației [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 18.01.2016

O R D I N U L MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ________ din _________ privind formarea iniţială, în anul 2016, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 13.01.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016 Nr. ____________ din 2015 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 17.06.2016

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

NOTĂ DE FUNDAMENTARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile.

Publicat în data de - 09.06.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ........ din .......... 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcției secretariat general [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 06.06.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. _________ din _____________ pentru modificarea Anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288 / 2011 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 3 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 4 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Anexa 5 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 11.01.2016

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr._____ din________ pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile

Publicat în data de - 11.01.2016

ORDINUL MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _______ din ____________ pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Logistice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 73/2015 [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

REFERAT DE APROBARE [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

ANEXA [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile