Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind
formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică
Forming, Partnering, Enforcing and PerformingScopul proiectului


Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui parteneriat strategic cu instituții similare și cu organizații specializate, menit să crească nivelul calității formării continue, să conducă la modernizare instituțională și chiar la sporirea eficienței și eficacității îndeplinirii sarcinilor în instituțiile din sistemul de ordine și siguranță publică. Obiectivul comun al instituțiilor partenere este să își îmbunătățească politicile privind formarea continuă a personalului prin dezvoltarea unui curriculum care cuprinde metode inovative de învățare formală și non-formală. Acest proiect vizează crearea de noi oportunități pentru instituțiile partenere astfel încât, prin intermediul practicilor inovative care produc efecte pe termen lung, să fie îmbunătățită calitatea mediului profesional la nivel organizațional prin introducerea de noi metode de educație non-formală la locul de muncă și prin creșterea calității și importanței acestora. Totodată, proiectul își propune dezvoltarea unei platforme online dedicate sistemului de formare prin intermediul metodelor non-formale. Proiectul introduce o abordare transversală prin asocierea unor instituții specializate în formularea de politici, metodologii de predare, dezvoltarea de curriculum și managementul procesului de formare.


 • Instituții partenere
 • Ministerul Afacerilor Interne (MAI) - coordonator
 • Ministerul de Interne al Landului Mecklenburg-Vorpommern din Germania (LKA M-V)
 • Ministerul Federal de Interne din Austria Bundeskriminalamt (.BK)
 • Institutul de Științe ale Educației (ISE)
 • www.ecg.eu GmbH (ECG)

Rolurile instituțiilor partenere

Cele trei instituții din sectorul ordinii și siguranței publice își propun dezvoltarea sistemului de formare continuă prin intermediul educației non-formale, rolul partenerilor strategici fiind de a sprijini dezvoltarea, transferul și punerea în aplicare a practicilor inovative în domeniul formării continue. ISE, partenerul care activează în domeniul educației, este o instituție reprezentativă la nivel național cu o bogată experiență în domeniul educațional. ECG, partenerul din domeniul IT&C, va sprijini demersul partenerilor în dezvoltarea și punerea în funcțiune a unei platforme online pentru sistemul de formare prin metode non-formale. Fiecare partener va implica personal specializat în desfășurarea activităților din proiect, care dispune de expertiza necesară pentru realizarea rezultatelor intelectuale dorite. Asocierea instituțiilor publice din domeniul aplicării legii cu instituții specializate în domeniul educației și IT&C creează posibilitatea dezvoltării, pilotării și implementării de practici inovative în domeniul educației non-formale.

Următoarele categorii de personal vor beneficia de rezultatele proiectului:

 • specialiști în domeniul politicilor de formare, politicilor publice și planificării strategice a resurselor umane
 • formatori și specialiști în domeniul aplicării legii de la nivelul instituțiilor publice beneficiare
 • specialiști selectați și pregătiți pentru implementarea metodelor de educație non-formală

Rezultatele proiectului

Având ca obiectiv general îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor profesionale ale personalului din cadrul instituțiilor partenere în proiect, la finalul perioadei de implementare se apreciază că vor fi obținute următoarele rezultate:

 • politici de formare și colecție de bune practici
 • analiza nevoilor de formare
 • dezvoltarea de curriculum
 • program de formare a formatorilor - organizarea și implementarea sesiunilor de formare
 • pilotarea metodelor de educație non-formală
 • configurarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a procesului de educație non-formală
 • dezvoltarea de documente strategice
 • platformă online dedicată sistemului de pregătire prin metode non-formale.

Progresul înregistrat în implementarea proiectului
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Proiectul, având un buget total de 126.776 euro, este finanţat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene

Așteptările MAI

 • Stabilirea unei relații solide de colaborare cu instituții similare din alte state membre UE și cu instituții active în alte domenii
 • Îmbunătățirea calității și relevanței ofertei în domeniul formării continue prin dezvoltarea unor metode noi de formare și diseminarea celor mai bune practici
 • Consolidarea și dezvoltarea profesională a celor care lucrează în domeniul formării
 • Dezvoltarea de programe de formare mai atractive care să răspundă nevoilor și așteptărilor personalului
 • Utilizarea unor abordări participative și a instrumentelor IT&C în procesul de formare
 • Aplicarea de procese noi și îmbunătățite de recunoaștere și validare a competențelor
 • Crearea unui mediu de lucru modern, dinamic, angajat și profesional în interiorul instituției

Întâlniri transnaționale

În cadrul proiectului sunt organizate 4 întâlniri transnaționale la care vor participa specialiști din cadrul instituțiilor partenere. Scopul întâlnirilor transnaționale este de a asigura o relație eficientă de comunicare între instituțiile partenere, de a implementa și a monitoriza activitățile din proiect. În cadrul întâlnirilor vor fi analizate și evaluate progresele înregistrate în implementarea proiectului, precum și rezultatele parteneriatului strategic. Totodată, vor fi discutate instrumentele create în cadrul proiectului, se vor formula observații și propuneri de dezvoltare a acestora și vor fi evaluate și validate de către specialiștii din cadrul instituțiilor partenere.


Evenimente

sep
2016

Întâlnirea de diseminare a rezultatelor proiectului Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică - Forming, Partnering, Enforcing and Performing, finanțat prin Programul ERASMUS+ al Comisiei Europene. [...]

În data de 22 septembrie 2016, cu ocazia Convocării metodice privind organizarea și desfășurarea anului școlar 2016 – 2017, desfășurată la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” de la Câmpina, reprezentații echipei de proiect din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală Management Resurse Umane au realizat prezentarea produselor intelectuale dezvoltate, până la această dată, în cadrul proiectului. La întâlnire au participat reprezentanți ai Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, ai Centrului de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor de Poliţie „Nicolae Golescu” de la Slatina, ai Şcolii de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca, precum și ai instituției care a găzduit evenimentul, Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” de la Câmpina.

Scopul activității a fost de a informa specialiștii școlilor de poliție ale M.A.I. cu privire la rolul proiectului finanțat prin Programul ERASMUS+ aflat în implementare la nivelul ministerului, la principalele activități desfășurate și rezultate obținute în cadrul acestuia. Reprezentanții echipei de implementare au făcut cunoscut faptul că proiectul își propune să răspundă necesității instituțiilor partenere de a îmbunătăți calitatea formării profesionale continue a angajaților la locul de muncă prin valorificarea metodelor de formare non-formală, au prezentat produsele intelectuale dezvoltate în cadrul proiectului și au purtat discuții pe marginea acestora cu participanții la întâlnire.

În mod specific, a fost subliniat faptul că proiectul a oferit instituțiilor partenere cadrul necesar pentru a identifica și împărtăși practicile utilizate în domeniul formării non-formale, pentru analiza nevoilor de pregătire a personalului prin metode non-formale, precum și pentru proiectarea profilului de competențe al facilitatorului de învățare, a curriculumului pentru pregătirea celor care sprijină învățarea la locul de muncă și dezvoltarea materialelor suport pentru programul de formare a facilitatorului de învățare. Aceste instrumente vor fi utilizate de profesorii și instructorii din cadrul instituțiilor de formare ale M.A.I. în pregătirea personalului care va îndeplini rolul de facilitator al învățării pentru colegii nou intrați în sistem sau cu mai puțină experiență profesională în domeniul în care activează.

Foto întâlnire

aug
2016

A treia întâlnire transnațională în cadrul proiectului Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică - Forming, Partnering, Enforcing and Performing, finanțat prin Programul ERASMUS+ al Comisiei Europene. [...]

În perioada 30-31 august 2016, Landeskriminalamt (Serviciul de investigaţii criminale) al statului Mecklenburg-Vorpommern din Germania (LKA MV) a organizat a treia întâlnire transnaţională a instituțiilor partenere în proiect. La întâlnire au participat reprezentanţi ai Ministerul Afacerilor Interne, coordonator al proiectului, ai Bundeskriminalamt (.BK) - Serviciul de investigaţii criminale al Ministerului Federal de Interne din Austria, ai ECG GmbH din Germania şi ai Institutului de Științe ale Educației din România.

Cu ocazia întâlnirii, au fost luate în discuție aspecte legate de dezvoltarea platformei online pentru formarea prin metode non-formale, a fost analizat progresul înregistrat în implementarea proiectului și au fost agreate activitățile de întreprins în perioada următoare în vederea proiectării instrumentelor necesare pentru implementarea metodelor de formare non-formală, elaborării procedurilor şi instrumentelor de monitorizare şi evaluare a procesului de formare non-formală și a documentelor strategice pentru îmbunătăţirea sistemului de formare profesională continuă din instituțiile partenere.

Pentru a asigura schimbul de cunoștințe la nivelul parteneriatului cu privire la sistemul de formare a personalului din instituțiile de ordine și siguranță publică, LKA MV a organizat vizita delegațiilor instituțiilor partenere la Universitatea pentru Administrație Publică, Poliție și Justiție a statului Mecklenburg-Vorpommern, aflată la Guestrow. În cadrul acestei activități, reprezentanții universității au prezentat structura instituției de învățământ, tipurile de programe de formare organizate, procedura de selecție a candidaților, curriculumul programelor de formare, echipamentele utilizate în procesul de pregătire a studenților etc.

Întâlnirea transnaţională a avut un pronunţat caracter tehnic, discuţiile fiind centrate în jurul dezvoltării produselor intelectuale, stadiului realizării activităţilor, bugetului aprobat și cheltuit până la data întâlnirii, precum şi în jurul activităţilor ce trebuie demarate potrivit calendarului de implementare al proiectului.


Foto întâlnire

iul
2016

Programul de formare a formatorilor pentru facilitatorii de învățare în domeniul ordinii și siguranței publice organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică/Forming, Partnering, Enforcing and Performing” [...]

În perioada 11-15.07.2016, se desfășoară la București, la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, programul de formare a formatorilor pentru facilitatorii de învățare în domeniul ordinii și siguranței publice

Scopul programului de formare este de a dezvolta abilitățile și competențele participanților în domeniul învățării la adulți astfel încât, la finalul cursului, aceștia să fie capabili să susțină programe de formare destinate facilitatorilor de învățare, persoane care vor desfășura activități de formare prin metode non-formale în cadrul instituțiilor din care provin. La programul de formare participă personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bundeskriminalamt din Austria și Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern din Germania. Formarea este asigurată de către SC Avangarde Business Group SRL, furnizor de formare profesională autorizat de Autoritatea Națională de Calificări.

Programul de formare a formatorilor pentru facilitatorii de învățare în domeniul ordinii și siguranței publice reprezintă unul dintre principalele rezultate intermediare ale proiectului, acesta fiind dezvoltat pe baza produselor intelectuale realizate de-a lungul perioadei de implementare a proiectului: bunele practici în domeniul formării non-formale identificate la nivelul instituțiilor partenere, analiza nevoilor de formare a personalului prin metode non-formale, standardul ocupațional și curriculumul pentru facilitatorul de învățare și suportul de curs pentru formarea facilitatorilor de învățare.


Foto întâlnire

feb
2016

A doua întâlnire transnațională în cadrul proiectului Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică - Forming, Partnering, Enforcing and Performing, finanțat prin Programul ERASMUS+ al Comisiei Europene [...]

În perioada 18-19 februarie 2016, Bundeskriminalamt (.BK) - Serviciul de investigaţii criminale al Ministerului Federal de Interne din Austria a găzduit, la Viena, a doua întâlnire transnaţională a instituțiilor partenere în proiect. La întâlnire au participat reprezentanţi ai Ministerul Afacerilor Interne, coordonator al proiectului, Landeskriminalamt - Serviciul de investigaţii criminale al Ministerului de Interne al Landului Mecklenburg Vorpommern din Germania, ECG GmbH din Germania şi Institutul de Științe ale Educației din România.

Scopul întâlnirii transnaționale a fost de a asigura menținerea unei relații eficiente de comunicare între instituțiile partenere și schimbul de experiență în domeniu formării profesionale a personalului din sistemul de ordine și siguranță publică din cele 3 state membre UE implicate în proiect.

Cu ocazia întâlnirii, instituțiile partenere au analizat progresul înregistrat în implementarea proiectului și au discutat cu privire la produsele intelectuale aflate în curs de realizare: colecţia de bune practici la nivelul UE în domeniul formării continue prin metode non-formale, analiza nevoilor de formare la nivel național, curriculumul, cadrul de competenţe și standardul ocupaţional pentru implementarea metodelor de formare non-formale, platforma on-line pentru metode de formare non-formale. În plus, .BK a realizat o prezentare a sistemului de formare iniţială şi continuă a poliţiştilor din Austria, subliniind legătura existentă între formarea continuă şi dezvoltarea carierei profesionale, precum și a platformei de e-learning dedicată poliţiei austriece.


Foto întâlnire

iul
2015

Prima întâlnire transnațională în cadrul proiectului Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică - Forming, Partnering, Enforcing and Performing, finanțat prin Programul ERASMUS+ al Comisiei Europene [...]

În perioada 2-3 iulie 2015, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a desfăşurat prima întâlnire transnaţională din cadrul proiectului Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică - Forming, Partnering, Enforcing and Performing.

La deschiderea întâlnirii a participat conducerea ministerului, reprezentată de către dl. Chestor de poliţie Ion Stoica, Secretar general al M.A.I., conducerea Direcţiei Generale Management Resurse Umane – principalul beneficiar al proiectului, reprezentanţi ai altor structuri din cadrul Aparatului central al M.A.I., precum şi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. De asemenea, la întâlnirea transnaţională au participat reprezentanţi ai partenerilor Ministerului Afacerilor Interne în proiect respectiv: Ministerul Federal de Interne din Austria, Ministerul de Interne al Landului Mecklenburg-Vorpommern din Germania şi Institutul de Științe ale Educației din România. Partenerii M.A.I. în cadrul proiectului au fost primiţi şi de către dl. Secretar de stat Bogdan Tohăneanu.

Întâlnirea a avut drept scop cunoașterea instituțiilor partenere și a reprezentanților acestora, a sistemelor de formare din domeniul ordinii și siguranței publice din statele implicate în proiect, agrearea planului de implementare și demararea activităților pentru realizarea rezultatelor intelectuale, agrearea regulilor de funcționare în cadrul proiectului.


Foto întâlnire

Întâlniri online

Pentru asigurarea unei comunicări eficiente între instituțiile partenere, se vor organiza 8 întâlniri online cu reprezentanți ai acestora.

Contact

Adresa de e-mail a proiectului: erasmus@mai.gov.ro