Atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne

Atribuţiile generale ale M.A.I. în domeniul afacerilor interne


Stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private.

Organizează şi desfaşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale.

Organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizează paza obiectivelor de importanţă deosebită date în competenţă potrivit legii.

Asigură, potrivit competenţelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legatură cu savârşirea unor fapte prevazute de legea penală.

Organizează activitatea de protecţie a martorilor.

Solicită de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinaţie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului.

Asigură respectarea regimului frontierei de stat a României.

Constituie şi utilizează Registrul Naţional al Armelor şi Cazierul judiciar.

Constituie şi utilizează Sistemul Naţional de Evidenţă a Străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României.

Asigură constituirea, evidenţa, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea documentelor din Fondul Arhivistic Naţional.

Organizează şi execută asigurarea medicală şi psihologică a misiunilor specifice.

Conduce activitatea de informaţii şi protecţie internă.

Îndrumă şi controlează activitatea prefectului pentru îndeplinirea Programului de guvernare.

Asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă civilă.

Constituie şi utilizează Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor.