• Videoconferință M.A.I. – începerea anului școlar în condiții de siguranță pentru copii

  Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, Mihai-Viorel FIFOR, împreună cu Valer-Daniel BREAZ, ministrul culturii şi identităţii naţionale și ministru interimar [...]

  mai mult

 • Obiective pe termen scurt privind întărirea siguranței cetățenilor

  Ședință operativă a vicepremierului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministrul afacerilor interne, interimar, Mihai-Viorel FIFOR cu inspectorii șefi din teritoriu [...]

  mai mult

 • Măsuri dispuse de ministrul afacerilor interne în urma unei ședințe organizate în sistem videoconferință

  mai mult

 • ZIUA MAI: 157 de ani de la înființarea MAI, sărbătoriți prin acordarea unor distincții unor angajați merituoși

  Ziua MAI a fost sărbătorită, pentru al doilea an consecutiv, printr-o festivitate menită să pună în valoare și să recompenseze faptele de eroism ale polițiștilor, pompierilor, jandarmilor, polițiștilor de frontieră și piloților salvatori [...]

  mai mult

 • Ședința de evaluare a activității Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2018

  În data de 19 aprilie 2019, la sediul MAI a avut loc Ședința de evaluare a activității pe anul 2018, în prezența conducerii MAI, a șefilor direcțiilor și ai inspectoratelor generale[...]

  mai mult

 • Reuniunea informală a Consiliului de Justiție și Afaceri Interne

  Joi, 7 februarie 2019, la Palatul Parlamentului a avut loc sesiunea de afaceri interne a reuniunii informale a Consiliului de Justiție și Afaceri Interne în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene[...]

  mai mult

Actualitate

01

Anunţuri

02

Condițiile de participare, tematica și bibliografia pentru concursurile organizate de Ministerul Afacerilor Interne și de structurile subordonate acestuia în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă sau externă, a unor posturi vacante [...]

Ştiri

Situaţii de urgenţă

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Structura operaţională a Ministerului Afacerilor Interne, care coordonează la nivel naţional activităţile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv activităţile pentru acordarea primului-ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă, în cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, până la internarea în spital.Departamentul coordoneaza operational serviciile de ambulanta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, UPU/CPU, precum si serviciile publice Salvamont.

Obiective

De mai bine de un secol şi jumătate, Ministerul Afacerilor Interne este principalul garant al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărător al ordinii publice şi al proprietăţii publice şi private.

Ca una dintre cele mai importante instituţii guvernamentale care contribuie la apărarea statului de drept, Ministerul Afacerilor Interne are atribuţii atât în domeniul luptei antiinfracţionale, al ordinii, siguranţei şi securităţii naţionale, cât şi în asigurarea de servicii publice pentru cetăţenii români, la standarde europene.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne elaborează obiectivele activităţii din domeniul afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din documentele strategice naţionale, precum şi din cele internaţionale la care România este parte, implementând măsurile necesare pentru atingerea lor.

În domeniul ordinii şi siguranţei publice, Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene în domeniul Justiţie şi Afaceri Interne, precum şi îndeplinirea activităţilor subordonate principiilor şi direcţiilor de acţiune ale politicii statului român, circumscrise priorităţilor şi obiectivelor strategice stabilite prin Programul de Guvernare.

In semestrul I 2018, România, prin Ministerul Afacerilor Interne, asigură Preşedinţia Forumului Salzburg, mecanism regional de consultări politice şi cooperare multilaterală.

Forumul Salzburg a fost creat în luna iulie 2000 şi reuneşte, în prezent, miniştrii de interne din Austria, Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria şi Croaţia.

În luna septembrie 2007, a fost înființat Grupul Prietenilor Forumului Salzburg din Balcanii de Vest din care fac parte Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia, Serbia și Muntenegru, precum și Republica Moldova, având în vedere atenţia aparte pe care Uniunea Europeană o acordă acestei zone din perspectiva unei potenţiale noi extinderi.

Președinția Forumului este preluată prin rotație de către statele membre pentru perioade de câte șase luni.

Miniștrii de interne se întâlnesc bianual în cadrul Conferinței ministeriale a Forumului Salzburg, prilej cu care se adoptă o Declarație comună. Conferința ministerială este în mod tradițional urmată de întâlnirea Grupului Prietenilor Forumului Salzburg din Balcanii de Vest și din Republica Moldova.

Obiectivele fiecărei președinții se fixează într-un Program al președinției respective. Începând cu anul 2015 s-a creat practica unui Program pe 18 luni, care reunește câte trei președinții consecutive, după modelul Triou-ului Președințiilor Consiliului UE.

MAI – O Preşedinţie de succes a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne – secțiunea afaceri interne

Pe parcursul deținerii Preşedinţiei Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne – secțiunea afaceri interne, Ministerul Afacerilor Interne și-a îndeplinit cu succes obiectivele stabilite prin Programul Președinției României la Consiliul UE, reușind să închidă șapte dosare legislative și să înregistreze progrese în negocierea altor dosare legislative și non-legislative importante, precum și cu privire la Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.

La nivelul MAI, pregătirile pentru îndeplinirea responsabilităților asumate pentru cele șase luni în care România a deținut Președinția Consiliului UE au fost demarate de la începutul anului 2016, aproximativ 320 de specialiști fiind implicați în buna desfășurare a lucrărilor. În perioada ianuarie-iunie 2019, pe perioada Președinției Române, în domeniul afacerilor interne au avut loc 223 de reuniuni ale grupurilor de lucru pe diferite tematici și 15 reuniuni în format trialog.


Aderarea României la Spaţiul Schengen este unul dintre obiectivele strategice importante după integrarea în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. România a îndeplinit cu succes un proces de evaluare în mai multe domenii prevăzute în calendarul de aderare şi este pregătită să adere la spaţiul Schengen.

Aderarea la spatiul Schengen are ca efect ridicarea controalelor intre frontierele interne ale statelor membre Schengen, care aplica in intregime acquis-ul Schengen, fiind creata o singura frontiera externa unde controalele se desfasoara conform unui set de reguli clare in materie de vize, migratie, azil, precum si masuri referitoare la cooperarea politieneasca, judiciara sau vamala.

Pentru mai multe detalii vizitaţi site-ul oficial

Pe întreaga durată a procesului Brexit, obiectivul Uniunii Europene, așa cum decurge din liniile directoare adoptate de către Consiliul European la 29 aprilie 2017, precum și din concluziile adoptate la reuniunile ulterioare ale acestuia, a reprezentat protejarea alegerilor și a așteptărilor legitime ale cetățenilor UE aflați în Regatul Unit și ale resortisanților Regatului Unit aflați în țările UE, prin protejarea dreptului acestora de a locui, de a lucra sau de a studia în țara-gazdă. Strategia propusă de către Comisia Europeană în acest domeniu vizează adoptarea de către statele membre UE27 a uneiabordări generoase în privința resortisanților Regatului Unit care sunt deja rezidenți pe teritoriul lor, inclusiv cu scopul asigurării unui tratament reciproc față de cetățenii UE din Marea Britanie.

Mai multe detalii